HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 27 Tháng 4 2021
Thứ ba 27 Tháng 4 2021
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Solution stability to parametric distributed optimal control problems with finite unilateral constraints
Báo cáo viên: Nguyễn Hải Sơn (Đại học Bách khoa Hà Nội).

14:00 

Xêmina Hình học đại số
More on flatness criteria
Speaker: Nguyễn Đăng Hợp

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới