HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 27 Tháng 4 2021
Thứ ba 27 Tháng 4 2021
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Solution stability to parametric distributed optimal control problems with finite unilateral constraints
Báo cáo viên: Nguyễn Hải Sơn (Đại học Bách khoa Hà Nội).

14:00 

Xêmina Hình học đại số
More on flatness criteria
Speaker: Nguyễn Đăng Hợp

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày