HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 3 2021

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the constraint qualification conditions in optimality conditions of programming problems.
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On a class of binary non-linear programming problems: Computational complexity & Approximation algorithms.
Báo cáo viên: Nguyễn Trung Thành (Đại học Phenikaa)

Xêmina Hình học đại số
Tính toán địa phương của liên thông Gauss-Manin
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Một số bài toán điều khiển và ổn định các hệ động lực
Moreau’s sweeping processes and some extensions
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Thiều, Viện Toán học

Xêmina Hình học giải tích
Simplicity of Steinberg algebras III
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Two Optimal Value Functions in Parametric Conic Linear Programming
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Irreducible representations of Leavitt path algebras
Speaker: Trần Giang Nam

Xêmina Hình học và Tô-pô
Báo cáo luận án tiến sĩ "Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ"
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng (HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông-PTIT)

Xêmina Một số bài toán điều khiển và ổn định các hệ động lực
Moreau’s sweeping processes and some extensions (tt)
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Thiều, Viện Toán học

Xêmina Xác suất và thống kê
Báo cáo luận án tiến sĩ "Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Xêmina Hình học giải tích
Simplicity of Steinberg algebras III
Người báo cáo: Trần Giang Nam

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Two Optimal Value Functions in Parametric Conic Linear Programming (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Some applications of p-adic numbers
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ

Xêmina Hình học và Tô-pô
Báo cáo luận án tiến sĩ "Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ"
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng (HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông-PTIT)

Xêmina Một số bài toán điều khiển và ổn định các hệ động lực
On the constrained small-time controllability of linear systems
Người báo cáo: Đỗ Đức Thuận (Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Báo cáo luận án tiến sĩ "Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions"
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Twisted derived equivalence for abelian surfaces
Speaker: Zhiyuan Li ( Shanghai Center for Mathematical Sciences)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Universal Secant Bundles and Syzygies
Speaker: Michael Kemeny (University of Wisconsin-Madison)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
An Efficient Algorithm for Determining the Connected Orthogonal Convex Hulls
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Irreducible representations of Leavitt path algebras
Speaker: Trần Giang Nam

Xêmina Giải tích
Báo cáo tổng quan về Luận án TS "Một số tính chất của nghiệm phương trình Parabolic phi tuyến"
Báo cáo viên: NCS Vũ Thị Thùy Dương (ĐH Thái Nguyên)

Xêmina Xác suất và thống kê
Limit theorems for the one dimensional random walk with random resetting to the maximum
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Quyết (Viện Toán học)

Xêmina Xác suất và thống kê
Queues with Variable Service Speed: Exact Solutions and Scaling Limits
Báo cáo viên: Phùng Đức Tuấn (University of Tsukuba & Vietnam-Japan University)

Xêmina Phương trình vi phân
Air pollution models
Báo cáo viên: Đào Tuấn Anh

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The Multiple Shooting Approach for the Convex Rope Problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Pseudo-Frobenius numbers and defining ideals of numerical semigroup rings
Speaker: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

Xêmina Giải tích
Bài toán kiểu Henon trong xuyến
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (DHKHTNHN)

Tháng 3 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
05/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới