HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bài toán kiểu Henon trong xuyến
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (DHKHTNHN)

Thời gian: 10h00, Thứ Tư, ngày 31/3//2021

Địa điểm: Phòng Semina tầng 5, tòa nhà A6, Viện Toán học.

Tóm tắt: Trong báo cáo này chúng tôi quan tâm đến bài toán kiểu Hénon cho phương trình suy biến trong xuyến. Bằng cách tiếp cận của W.M.Ni chúng tôi đạt được kết quả về sự tồn tại nghiệm dương của bài toán.Nhờ tính đối xứng của xuyến chúng tôi mở rộng được số mũ tới hạn của bài toán.


Trở lại

Công bố khoa học mới