HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 25 Tháng 3 2021
Thứ năm 25 Tháng 3 2021
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Limit theorems for the one dimensional random walk with random resetting to the maximum
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Quyết (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới