HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 29 Tháng 3 2021
Thứ hai 29 Tháng 3 2021
15:30 

Xêmina Xác suất và thống kê
Queues with Variable Service Speed: Exact Solutions and Scaling Limits
Báo cáo viên: Phùng Đức Tuấn (University of Tsukuba & Vietnam-Japan University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày