HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ hai 29 Tháng 3 2021
Thứ hai 29 Tháng 3 2021
15:30 

Xêmina Xác suất và thống kê
Queues with Variable Service Speed: Exact Solutions and Scaling Limits
Báo cáo viên: Phùng Đức Tuấn (University of Tsukuba & Vietnam-Japan University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới