HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 24 Tháng 3 2021
Thứ tư 24 Tháng 3 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
An Efficient Algorithm for Determining the Connected Orthogonal Convex Hulls
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Irreducible representations of Leavitt path algebras
Speaker: Trần Giang Nam

10:00 

Xêmina Giải tích
Báo cáo tổng quan về Luận án TS "Một số tính chất của nghiệm phương trình Parabolic phi tuyến"
Báo cáo viên: NCS Vũ Thị Thùy Dương (ĐH Thái Nguyên)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới