HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 17 Tháng 3 2021
Thứ tư 17 Tháng 3 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Two Optimal Value Functions in Parametric Conic Linear Programming (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân (Đại học Sư phạm Hà Nội)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Some applications of p-adic numbers
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới