HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 17 Tháng 3 2021
Thứ tư 17 Tháng 3 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Two Optimal Value Functions in Parametric Conic Linear Programming (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân (Đại học Sư phạm Hà Nội)

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Some applications of p-adic numbers
Speaker: Nguyễn Xuân Thọ

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày