HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 31 Tháng 3 2021
Thứ tư 31 Tháng 3 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The Multiple Shooting Approach for the Convex Rope Problem
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Lê

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Pseudo-Frobenius numbers and defining ideals of numerical semigroup rings
Speaker: Đỗ Văn Kiên (ĐHSP Hà Nội 2)

10:00 

Xêmina Giải tích
Bài toán kiểu Henon trong xuyến
Báo cáo viên: Đặng Anh Tuấn (DHKHTNHN)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới