HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Simplicity of Steinberg algebras III
Báo cáo viên: Trần Giang Nam
Thời gian: 9:30, Thứ 5, Ngày 04/03/2021
Địa điểm: Phòng 304 nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
 

Trở lại

Công bố khoa học mới