HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 18 Tháng 3 2021
Thứ năm 18 Tháng 3 2021
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Báo cáo luận án tiến sĩ "Các bất đẳng thức Lojasiewicz: Sự tồn tại và tính toán các số mũ"
Người báo cáo: Hoàng Phi Dũng (HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông-PTIT)

09:00 

Xêmina Một số bài toán điều khiển và ổn định các hệ động lực
On the constrained small-time controllability of linear systems
Người báo cáo: Đỗ Đức Thuận (Đại học Bách Khoa Hà Nội)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Báo cáo luận án tiến sĩ "Stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions"
Báo cáo viên: Phan Thanh Hồng (Đại học Thăng Long)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới