HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 04 Tháng 3 2021
Thứ năm 04 Tháng 3 2021
09:00 

Xêmina Một số bài toán điều khiển và ổn định các hệ động lực
Moreau’s sweeping processes and some extensions
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Thiều, Viện Toán học

09:30 

Xêmina Hình học giải tích
Simplicity of Steinberg algebras III
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới