HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 04 Tháng 3 2021
Thứ năm 04 Tháng 3 2021
09:00 

Xêmina Một số bài toán điều khiển và ổn định các hệ động lực
Moreau’s sweeping processes and some extensions
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Thiều, Viện Toán học

09:30 

Xêmina Hình học giải tích
Simplicity of Steinberg algebras III
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày