HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 4 2021

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Ultraproduct cohomology and the decomposition theorem
Speaker: Weizhe Zheng (Morningside Center of Mathematics)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Grothendieck--Serre in the quasi--split unramified case
Speaker: Kestutis Cesnavicius (U. Paris Sud)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the smooth scalarization method in multiobjective optimization problems
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Stability analysis of arbitrarily high-index positive delay-descriptor systems
Báo cáo viên: Hà Phi (ĐHKHTN HN)

Xêmina Phương trình vi phân
Sobolev’s embedding theorem for Besov and Triebel spaces of homogeneous type
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A modified Solodov-Svaiter method for solving nonmonotone variational inequality problems
Báo cáo viên: Bùi Văn Định

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Second main theorem for meromorphic mappings into projective varieties with arbitrary families of hypersurfaces.
Speaker: Sĩ Đức Quang (ĐHSP Hà Nội)

Xêmina Giải tích
The regularity criterion for Leray weak solutions to the Navier-Stokes equations
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang (Đại học Thái Nguyên)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Communication complexity, corner-free sets and the symmetric subrank of tensors
Người trình bày: Tạ Duy Hoàng - ENS Lyon

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Phương trình vi phân
A method for solving a class of semilinear stochastic PDEs
Báo cáo viên: Hà Tiến Ngoạn

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A modified Solodov-Svaiter method for solving nonmonotone variational inequality problems (cont.)
Báo cáo viên: Bùi Văn Định

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the topology of geometric and rational orbits for algebraic group actions over valued fields
Speaker: Đào Phương Bắc

Xêmina Giải tích
The regularity criterion for Leray weak solutions to the Navier-Stokes equations (cont.)
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang (Đại học Thái Nguyên)

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Bài Giảng: về thẩm định công trình công bố khoa học
Người trình bày: Lê Xuân Thanh (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Communication complexity, corner-free sets and the symmetric subrank of tensors (phần 2)
Người trình bày: Tạ Duy Hoàng ( ENS Lyon)

Xêmina Hình học giải tích
What is the Temperley-Lieb Algebra?
Người báo cao: Nguyễn Anh Hùng

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the irrationality of moduli spaces of K3 surfaces
Speaker: Kuan-Wen Lai (University of Massachusetts Amherst)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Special Lagrangian Fibrations in Log Calabi-Yau Surfaces and Mirror Symmetry
Speaker: Yu-Shen Lin (Boston University)

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Finite time H∞ control of nonlinear singular discrete time systems with time varying delays
Báo cáo viên: Nguyễn Huyền Mười

Xêmina Phương trình vi phân
Sobolev’s embedding theorem for Besov and Triebel spaces of homogeneous type (cont.)
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Vertex disjoint cycles of different lengths in multipartite tournaments
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu. Viện Toán học.

Xêmina Hình học giải tích
What is the Temperley-Lieb Algebra II?
Người báo cao: Nguyễn Anh Hùng

Hội nghị, hội thảo
CIMPA School “Functional Equations: Theory, Practice and Interactions”
Hanoi, 12/04/2021-23/04/2021

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Solution stability to parametric distributed optimal control problems with finite unilateral constraints
Báo cáo viên: Nguyễn Hải Sơn (Đại học Bách khoa Hà Nội).

Xêmina Hình học đại số
More on flatness criteria
Speaker: Nguyễn Đăng Hợp

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some New Results on Generalized Variational Inequalities
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Tâm

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Fekete polynomials, quadratic residues, and arithmetic
Speaker: Nguyễn Duy Tân (ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Giải tích
On the Pohozaev identity and its applications
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
Bài giảng đại chúng: Phương pháp phân loại chất lượng ấn phẩm khoa học trên thế giới và xu hướng đánh giá ở Việt Nam
Người trình bày: TS Lê Xuân Thanh. - Viện Toán học.

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Vertex disjoint cycles of different lengths in multipartite tournaments (part 2)
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu. Viện Toán học.

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the equivariant automorphism group of surface fibrations
Speaker: Yi Gu (Suzhou University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the isomorphism problem of projective schemes
Speaker: Takehiko Yasuda (Osaka University)

Tháng 4 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới