HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 6 2022

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Characteristic Sets and Characteristic Numbers of Matrix Two-Person Games
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Algebraic structures of repeated-root constacyclic codes of prime power lengths over finite chain rings: applications and generalizations
Speaker: Prof. Đinh Quang Hải (Kent State University, USA)

Xêmina Hình học đại số
Some models for infinity categories
Người báo cáo: Hoàng Mạnh Trường (Đại học FPT)

Xêmina Hình học tính toán
Clustering and visualization of big and multimodal omics data
Người báo cáo: Đỗ Văn Hoàn (Học viện Kỹ Thuật Quân Sự)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the rank of quadratic equations of projective varieties
Speaker: Euisung Park (Korea University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Deformations of klt and slc singularities
Speaker: Shunsuke Takagi (The University of Tokyo)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Stability in Invariant Theory and its applications
Speaker: Đào Phương Bắc (VNU University of Science in Hanoi)

Xêmina Phương trình vi phân
The Zakharov/Craig-Sulem forumulation of the water waves problem
Người báo cáo: TS. Lương Thái Hưng (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Characteristic Sets and Characteristic Numbers of Matrix Two-Person Games (tiếp theo)
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Leavitt path algebras as flat bimorphisms
Speaker: Prof. Phạm Ngọc Ánh (Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Hungary)

Xêmina Giải tích
Polya-Szego inequality and its applications
Người báo cáo: Nguyen Minh Tri (Institute of Mathematics)

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft Type Recognition based on Orthogonal Convex Hull Features and SVM
Người báo cáo: Trần Anh Dũng (Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh)

Xêmina Hình học và Tô-pô
The Milnor monodromy and the Bernstein-Sato polynomials of a meromorphic function
Speaker: Kiyoshi Takeuchi (Tohoku University)

Xêmina Hình học đại số
The lifting problem for curves I
Người báo cáo: Đặng Quốc Huy (VIASM)

Xêmina Phương trình vi phân
Một số vấn đề về động lực của hàm hậu cực trị hữu hạn
Người báo cáo: Lê Văn Tứ (Postdoc Simons tại viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some Qualitative Properties of Matrix Two-Person Games
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Lie Solvable Leavitt path algebras
Speaker: Trần Giang Nam

Xêmina Hình học đại số
The lifting problem for curves II
Người báo cáo: Đặng Quốc Huy (VIASM)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Deformation rigidity of wonderful group compactifications
Speaker: Qifeng Li (Shandong University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Sharp bound on the abelian automorphism groups of surfaces of general type
Speaker: Xin Lu (East China Normal University)

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina Giải tích
Polya-Szego inequality and its applications, II
Người báo cáo: Nguyen Minh Tri (Institute of Mathematics)

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Suboptimal finite-time control of singular large scale discrete-time equations with delayed interconnections
Người báo cáo: NCS. Phạm Thị Hương

Xêmina Phương trình vi phân
Improved estimates for separation of solutions to fractional differential equations
Người báo cáo: TS. Nguyễn Như Thắng (Đại học Sư Phạm Hà Nội)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The structure of rings via automorphism-invariant modules
Speaker: Trương Công Quỳnh (Da Nang Uni. of Education)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Sublinearly Morse Boundary of Croke-Kleiner admissible groups.
Người báo cáo: Nguyễn Thanh Hoàng (Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng)

Tháng 5 2022

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Microlocalization and Donaldson-Thomas theory
Adeel Khan (Academia Sinica)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Spectra of derived categories of Noetherian schemes
Speaker: Hiroki Matsui (Tokushima University)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Some arithmetic properties of generalized Fekete polynomials
Speaker: Nguyễn Duy Tân (Hanoi University of Science and Technology)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Projected subgradient method for quasiconvex optimization and related problems
Người báo cáo: TS. Lê Hải Yến

Xêmina Phương trình vi phân
Tiêu đề: Nghiệm bùng nổ cho phương trình truyền nhiệt phi tuyến: Phần II
Người báo cáo: TS. Dương Giao Kỵ, Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Strongly quasiconvex subgroups in graph of groups.
Speaker: Nguyễn Thanh Hoàng (Đại học Sư Phạm Đà Nẵng)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Second main theorems for meromorphic mappings into projective varieties and arbitrary families of hypersurfaces
Speaker: Si Duc Quang (University of Education, Hanoi)

Xêmina Xác suất và thống kê
Avikainen’s estimate and its application to numerical analysis for SDEs
Speaker: Assoc. Prof. Dai Taguchi (Okayama University, Japan)

Xêmina Hình học đại số
Symmetric monoidal categories
Người báo cáo: Hoàng Mạnh Trường (Đại học FPT)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Tích phân ngẫu nhiên
Người báo cáo: Đỗ Minh Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Esnault - Viehweg Vanishing Theorem for Complex manifolds in Fujiki's class and question on its generalization
Người báo cáo: Trần Phan Quốc Bảo (Đại học Công nghệ Thông tin)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Công thức Itô
Người báo cáo: Lưu Hoàng Minh (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Noether-Severi inequality and equality for irregular threefolds of general type
Speaker: Tong Zhang (East China Normal University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Recent developments on rigid local systems
Speaker: Hélène Esnault (Freie Universität Berlin)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Characteristic Sets and Characteristic Numbers of Matrix Two-Person Games
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Newton polytope of symmetric polynomials
Speaker: Đặng Tuấn Hiệp (Đại học Đà Lạt)

Xêmina Giải tích
Bất đẳng thức Caffarelli-Kohn-Nirenberg (CKN)
Người báo cáo: Đặng Anh Tuấn (ĐHKHTN-HN)

Xêmina Xác suất và thống kê
Adaptive nonparametric estimation of a component density in a two-class mixture model
Báo cáo viênr: TS. Hoàng Văn Hà (ĐHKHTN-ĐHQGHCM)

Xêmina Hình học đại số
Algebraic Brauer groups modulo constants of homogeneous spaces
Người báo cáo: Nguyễn Mạnh Linh (Université Paris-Saclay)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Ứng dụng của công thức Itô
Người báo cáo: Phó Nhật An (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Phương trình vi phân
Stability estimate for the sharp second order uncertainty principle.
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Văn Hoàng, Đại học FPT

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới