HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 20 Tháng 5 2022
Thứ sáu 20 Tháng 5 2022
08:00 

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Công thức Itô
Người báo cáo: Lưu Hoàng Minh (Đại học Sư phạm Hà Nội)

14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Noether-Severi inequality and equality for irregular threefolds of general type
Speaker: Tong Zhang (East China Normal University)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Recent developments on rigid local systems
Speaker: Hélène Esnault (Freie Universität Berlin)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới