HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 11 Tháng 5 2022
Thứ tư 11 Tháng 5 2022
09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Strongly quasiconvex subgroups in graph of groups.
Speaker: Nguyễn Thanh Hoàng (Đại học Sư Phạm Đà Nẵng)

10:00 
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới