HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 26 Tháng 5 2022
Thứ năm 26 Tháng 5 2022
14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Adaptive nonparametric estimation of a component density in a two-class mixture model
Báo cáo viênr: TS. Hoàng Văn Hà (ĐHKHTN-ĐHQGHCM)

16:30 

Xêmina Hình học đại số
Algebraic Brauer groups modulo constants of homogeneous spaces
Người báo cáo: Nguyễn Mạnh Linh (Université Paris-Saclay)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới