HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 5 2022

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Nguyên lý cực đại và ứng dụng trong một số mô hình toán học (tiếp theo báo cáo ngày 27/4/2022)
Người báo cáo: Võ Hoàng Hưng (Đại học Sài Gòn)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The quaternionic Nullstellensatz
Speaker: Elad Paran (The Open University of Israel)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Bù bất định phi tuyến và tuyến tính hóa chính xác thông minh trong điều khiển bám
Người báo cáo: GS. TS. Nguyễn Doãn Phước (Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Approximation of stochastic integrals with jumps via weighted BMO approach
Người báo cáo: TS. Nguyễn Trần Thuận (Saarland University-Germany & Vinh University)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Semi-martingale liên tục
Người báo cáo: Trần Bá Hưng (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Tháng 4 2022

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Quá trình Poisson
Người báo cáo: Lê Minh Nguyệt (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Recent progress on zeta values and multiple zeta values in positive characteristic
Speaker: Ngô Đắc Tuấn (CNRS - Université de Caen Normandie)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Existence of solution to an optimal control problem governed by fractional differential equations
Người báo cáo: TS. Bùi Trọng Kiên

Xêmina Phương trình vi phân
The interaction of critical regularity of nonlinear terms in a weakly coupled system of semi-linear damped wave equations
Người báo cáo: Đào Tuấn Anh (Trường Đại học Bách Khoa, Postdoc của Quỹ VinIF)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Minimum budget for misinformation detection in online social networks with provable guarantees (tiếp theo)
Người báo cáo: Phạm Văn Cảnh (Đại học Phenikaa)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
An upper bound for effective differential Nullstellensatz
Speaker: Võ Ngọc Thiệu (Đại học Tôn Đức Thắng)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Geometric filling curves on punctured surfaces
Speaker: Doan Nhat Minh (Institute of Mathematics)

Xêmina Hình học đại số
Riemann-Hilbert correspondence and derived algebraic geometry (DAG).
Người báo cáo: Đào Văn Thịnh (Peking University)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Xây dựng chuyển động Brown
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Việt (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Boundedness of polarized Calabi-Yau fibrations and generalized pairs
Speaker: Christopher Hacon (The University of Utah)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the functional equation of automorphic L-functions
Speaker: Ngô Bảo Châu (Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Nguyên lý cực đại và ứng dụng trong một số mô hình toán học
Người báo cáo: Võ Hoàng Hưng (Đại học Sài Gòn)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Schmidt's subspace theorem for non-subdegenerate families of hyperplanes
Speaker: Phạm Đức Hiệp (Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Một số kết quả trong ước lượng hàm mật độ và hàm hồi quy phi tham số
Người báo cáo: TS. Hoàng Văn Hà (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Deciding when two curves are of the same type
Người tbáo cáo: Võ Thị Hạnh ( University of Luxembourg)

Xêmina Hình học đại số
Riemann-Hilbert correspondence and derived algebraic geometry (DAG). II
Người báo cáo: Đào Văn Thịnh (Peking University)

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Các tính chất về quỹ đạo của chuyển động Brown
Người báo cáo: Vũ Anh Thư (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Projected subgradient method for convex optimization problems
Người báo cáo: TS. Lê Hải Yến

Xêmina Phương trình vi phân
The final value problem for anomalous diffusion equations with weak nonlinearities
Người báo cáo: TS Nguyễn Thị Vân Anh-Đại học Sư phạm Hà Nội, postdoc theo học bổng của chương trình Simons tại viện Toán

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Power series over integral domains of Krull type
Speaker: Phan Thanh Toàn (Trường Đại học Tôn Đức Thắng)

Xêmina Giải tích
On the classification of solutions to an elliptic equation involving the Grushin operator
Người báo cáo: TS. Bui Kim My (Hanoi Pedagogical University 2)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 20
Ba Vì, 21-23/4/2022

Xêmina Hình học và Tô-pô
Perturbations of germs of holomorphic mappings
Speaker: Guillermo Penafort (University of Valencia)

Xêmina Hình học đại số
Riemann-Hilbert correspondence and derived algebraic geometry (DAG). III
Người báo cáo: Đào Văn Thịnh (Peking University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Partial compactification of metabelian Lie groups with prescribed varieties of minimal rational tangents
Speaker: Jun-Muk Hwang (Institute for Basic Science)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Perverse-Hodge symmetry for Lagrangian fibrations
Speaker: Qizheng Yin (Peking University)

Xêmina Phương trình vi phân
Nghiệm bùng nổ cho phương trình truyền nhiệt phi tuyến: Phần 1
Người báo cáo: TS. Dương Giao Kỵ, Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Nguyên lý cực đại và ứng dụng trong một số mô hình toán học
Người báo cáo: Võ Hoàng Hưng (Đại học Sài Gòn)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the dimensions of alternating MZV's in positive characteristic
Speaker: Phạm Lan Hương

Xêmina Giải tích
On the classification of solutions to an elliptic equation involving the Grushin operator, II
Người báo cáo: TS.Bùi Kim My (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Xêmina Hình học tính toán
Shortest paths on sequences of bundles of line segments for autonomous robots in unknown environments
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Toán học 2022"
Thời gian: ngày 28-29/4/2022

Xêmina Hình học và Tô-pô
Positive factorizations of monodromies on links of isolated complex surface singularities
Speaker: Pablo Portilla (University of Lille)

Xêmina Xác suất và thống kê
New simulation methods for counting processes with stochastic intensity
Speaker: Phí Tiến Cường (University of Nice, France)

Xêmina Hình học đại số
Hạt nhân của ánh xạ kì dị chính qui
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Tháng 3 2022

Xêmina Hình học và Tô-pô
Positivity certificates and polynomial optimization on noncompact semialgebraic sets
Speaker: Mai Ngoc Hoang Anh, LAAS-CNRS, Toulouse, France

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Tính chất Markov của chuyển động Brown
Người báo cáo: Đoàn Đức Hà (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Wall-crossing for K-theoretic quasimap invariants
Speaker: Yang Zhou (Fudan University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Algebraic threefolds of general type with small volume
Speaker: Yong Hu (Shanghai Jiao Tong University)

Hội nghị, hội thảo
Phương trình vi tích phân và ứng dụng
Địa điểm, Thời gian: Viện Toán học, ngày 29/03/2022

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Minimum budget for misinformation detection in online social networks with provable guarantees
Người báo cáo: Phạm Văn Cảnh (Đại học Phenikaa)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Harmonic sums at mixed indices
Speaker: Ngô Quốc Hoàn (Hai Phong University)

Xêmina Hình học đại số
Khai triển logarit cho một liên thông
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm (Đại học Sư phạm Hà Nội 2)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Floer cohomology and arc spaces
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (Đại học Thăng Long)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới