HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 12 Tháng 5 2022
Thứ năm 12 Tháng 5 2022
09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Second main theorems for meromorphic mappings into projective varieties and arbitrary families of hypersurfaces
Speaker: Si Duc Quang (University of Education, Hanoi)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Avikainen’s estimate and its application to numerical analysis for SDEs
Speaker: Assoc. Prof. Dai Taguchi (Okayama University, Japan)

16:30 

Xêmina Hình học đại số
Symmetric monoidal categories
Người báo cáo: Hoàng Mạnh Trường (Đại học FPT)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới