HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 10 Tháng 5 2022
Thứ ba 10 Tháng 5 2022
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Projected subgradient method for quasiconvex optimization and related problems
Người báo cáo: TS. Lê Hải Yến

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Tiêu đề: Nghiệm bùng nổ cho phương trình truyền nhiệt phi tuyến: Phần II
Người báo cáo: TS. Dương Giao Kỵ, Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới