HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tiêu đề: Nghiệm bùng nổ cho phương trình truyền nhiệt phi tuyến: Phần II
Người báo cáo: TS. Dương Giao Kỵ, Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM

Thời gian: 9h30 ngày 10 tháng 05 năm 2022

https://us02web.zoom.us/j/82592816902?pwd=bFNSSHVVVlpMUDJqT0tsb3h0Qldodz09

Meeting ID: 825 9281 6902

Passcode: 674234

Tóm tắt: Trong bài nói này, tác giả trình bày những kết quả chuyên sâu về dáng điệu tiệm cận của nghiệm bùng nổ trong thời gian hữu hạn cho phương trình truyền nhiệt phi tuyến.

Trở lại

Công bố khoa học mới