HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 22 Tháng 6 2022
Thứ tư 22 Tháng 6 2022
08:00 

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

08:00 

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The structure of rings via automorphism-invariant modules
Speaker: Trương Công Quỳnh (Da Nang Uni. of Education)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới