HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 27 Tháng 5 2022
Thứ sáu 27 Tháng 5 2022
08:00 

Seminar sinh viên nghiên cứu khoa học về Xác suất
Ứng dụng của công thức Itô
Người báo cáo: Phó Nhật An (Đại học Sư phạm Hà Nội)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới