HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 21 Tháng 6 2022
Thứ ba 21 Tháng 6 2022
08:00 

Hội nghị, hội thảo
The 7th International Conference on Random Dynamical Systems
Hanoi, Vietnam, June 21-25, 2022

08:00 

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Suboptimal finite-time control of singular large scale discrete-time equations with delayed interconnections
Người báo cáo: NCS. Phạm Thị Hương

09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Improved estimates for separation of solutions to fractional differential equations
Người báo cáo: TS. Nguyễn Như Thắng (Đại học Sư Phạm Hà Nội)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới