HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 7 2022

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the moduli spaces of parabolic Higgs bundles on a curve
Speaker: Do Viêt Cuong (University of Science, Vietnam National University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Contact loci and Motivic nearby cycles of nondegenerate singularities
Speaker: Nguyên Tat Thang (Vietnam Academy of Science and Technology)

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
Motivic zeta functions of formal series
Speaker: Nguyễn Hồng Đức (Thăng Long University)

Xêmina Phương trình vi phân
Existence and non-existence of solutions for semilinear bi$-\Delta_{\gamma}-$Laplace equation
Người báo cáo: TS Dương Trọng Luyện (Đại học Hoa Lư)

Hội nghị, hội thảo
WORKSHOP ON RANDOM STRUCTURES AND RELATED TOPICS
HANOI, 6-7 JULY 2022

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
VỀ LIÊN THÔNG KỲ DỊ CHÍNH QUY TRÊN LƯỢC ĐỒ TRÊN MỘT VÀNH
Báo cáo viên: Nghiên cứu sinh Phạm Thanh Tâm

Xêmina Giải tích
Nontrivial solutions to boundary value problems for semilinear degenerate elliptic differential equations, I
Người báo cáo: Dương Trọng Luyện (Đại học Hoa Lư)

Hội nghị, hội thảo
WORKSHOP ON RANDOM STRUCTURES AND RELATED TOPICS
HANOI, 6-7 JULY 2022

Xêmina Hình học đại số
Berkovich spaces and a comparison theorem for nearby cycles (II)
Người báo cáo: Lê Quý Thường (Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On delay-dependent finite time stability conditions for singular system with time delay
Người báo cáo: TS. Nguyễn Huyền Mười

Xêmina Hình học đại số
Combinatorial constraints on lifting problems via p-adic differential equations
Người báo cáo: Đặng Quốc Huy (VIASM)

Xêmina Hình học đại số
Fibrations by singular curves in positive characteristic
Người báo cáo: Cesar Hilario (Heinrich Heine University Duesseldorf)

Bài giảng viện
Hamilton-Jacobi equations -- An introduction and some recent progress in the homogenization theory
Người báo cáo: GS. Trần Vĩnh Hưng, University of Wisconsin Madison

Xêmina Hình học đại số
Generalized Clifford algebras
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Bách (Université Paris 13)

Tháng 7 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày