HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

11 Tháng 7 2022 - 17 Tháng 7 2022

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On delay-dependent finite time stability conditions for singular system with time delay
Người báo cáo: TS. Nguyễn Huyền Mười

Xêmina Hình học đại số
Combinatorial constraints on lifting problems via p-adic differential equations
Người báo cáo: Đặng Quốc Huy (VIASM)

11 Tháng 7 2022 - 17 Tháng 7 2022
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
07/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới