HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 06 Tháng 7 2022
Thứ tư 06 Tháng 7 2022
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Một số vấn đề trong Phương trình đạo hàm riêng và Giải tích phức
Viện Toán học, ngày 6/7/2022

08:00 

Hội nghị, hội thảo
WORKSHOP ON RANDOM STRUCTURES AND RELATED TOPICS
HANOI, 6-7 JULY 2022

09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
VỀ LIÊN THÔNG KỲ DỊ CHÍNH QUY TRÊN LƯỢC ĐỒ TRÊN MỘT VÀNH
Báo cáo viên: Nghiên cứu sinh Phạm Thanh Tâm

10:00 

Xêmina Giải tích
Nontrivial solutions to boundary value problems for semilinear degenerate elliptic differential equations, I
Người báo cáo: Dương Trọng Luyện (Đại học Hoa Lư)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới