HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 21 Tháng 7 2022
Thứ năm 21 Tháng 7 2022
16:30 

Xêmina Hình học đại số
Fibrations by singular curves in positive characteristic
Người báo cáo: Cesar Hilario (Heinrich Heine University Duesseldorf)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới