HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 01 Tháng 7 2022
Thứ sáu 01 Tháng 7 2022
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the moduli spaces of parabolic Higgs bundles on a curve
Speaker: Do Viêt Cuong (University of Science, Vietnam National University)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Contact loci and Motivic nearby cycles of nondegenerate singularities
Speaker: Nguyên Tat Thang (Vietnam Academy of Science and Technology)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày