HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 01 Tháng 7 2022
Thứ sáu 01 Tháng 7 2022
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Trường hè quốc tế “International Graduate Summer School 2022"
Hà Nội, 20/6 đến ngày 01/7/2022

14:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On the moduli spaces of parabolic Higgs bundles on a curve
Speaker: Do Viêt Cuong (University of Science, Vietnam National University)

15:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Contact loci and Motivic nearby cycles of nondegenerate singularities
Speaker: Nguyên Tat Thang (Vietnam Academy of Science and Technology)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới