HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 05 Tháng 7 2022
Thứ ba 05 Tháng 7 2022
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
Existence and non-existence of solutions for semilinear bi$-\Delta_{\gamma}-$Laplace equation
Người báo cáo: TS Dương Trọng Luyện (Đại học Hoa Lư)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới