HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 14 Tháng 7 2022
Thứ năm 14 Tháng 7 2022
16:30 

Xêmina Hình học đại số
Combinatorial constraints on lifting problems via p-adic differential equations
Người báo cáo: Đặng Quốc Huy (VIASM)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới