HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 12 Tháng 7 2022
Thứ ba 12 Tháng 7 2022
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On delay-dependent finite time stability conditions for singular system with time delay
Người báo cáo: TS. Nguyễn Huyền Mười

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới