HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 28 Tháng 7 2022
Thứ năm 28 Tháng 7 2022
08:00 
16:30 

Xêmina Hình học đại số
Generalized Clifford algebras
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Bách (Université Paris 13)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới