HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

15 Tháng 6 2020 - 21 Tháng 6 2020

Xêmina Hình học giải tích
Jordan decomposition of singular differential operators.
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
State feedback observer-based control design for linear descriptor systems with multiple time-varying delays
Báo cáo viên: Nguyễn Huyền Mười

Xêmina Hình học tính toán
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Equivariant motivic integration for formal schemes II
Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Đức (BCAM và ĐH Thăng Long)

Xêmina Giải tích
Viscosity subsolution and Gamma-subharmonic function.
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Connection problems and size of graphs
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà Nội)

Xêmina Xác suất và thống kê
Variational formulation for degenerate and nonlocal PDEs
Speaker: Asst. Prof. Dương Mạnh Hồng (Birmingham )

Xêmina Hình học đại số
Integration of Differential Forms
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina Hình học đại số
Kahler Differentials
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng

Xêmina Một số vấn đề chọn lọc của phương trình đạo hàm riêng thời gian phân thứ
Phương trình vi phân với đạo hàm phân thứ Caputo tổng quát
Báo cáo viên: La Văn Thịnh

15 Tháng 6 2020 - 21 Tháng 6 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới