HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 17 Tháng 6 2020
Thứ tư 17 Tháng 6 2020
09:00 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Equivariant motivic integration for formal schemes II
Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Đức (BCAM và ĐH Thăng Long)

09:30 

Xêmina Giải tích
Viscosity subsolution and Gamma-subharmonic function.
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày