HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 16 Tháng 6 2020
Thứ ba 16 Tháng 6 2020
08:00 

Xêmina Hình học giải tích
Jordan decomposition of singular differential operators.
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

09:00 

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
State feedback observer-based control design for linear descriptor systems with multiple time-varying delays
Báo cáo viên: Nguyễn Huyền Mười

09:30 
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới