HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 16 Tháng 6 2020
Thứ ba 16 Tháng 6 2020
08:00 

Xêmina Hình học giải tích
Jordan decomposition of singular differential operators.
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

09:00 

Xêmina Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học
State feedback observer-based control design for linear descriptor systems with multiple time-varying delays
Báo cáo viên: Nguyễn Huyền Mười

09:30 
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
Reachable grasps on a polygon: finding convex rope algorithm
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới