HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Equivariant motivic integration for formal schemes II
Báo cáo viên: Nguyễn Hồng Đức (BCAM và ĐH Thăng Long)

Thời gian: 9h, Thứ 4 ngày 17 tháng 6 năm 2020

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học và qua GM https://meet.google.com/vha-ujbp-kwo

Tóm tắt: In this talk we first define the notion of motivic measure on Greenberg scheme of a formal scheme, and recall the theories of motivic integration on special formal schemes and on smooth rigid varieties. We then discuss our new approach on proving the Kontsevich-Soibelman's motivic integral identity conjecture.

Trở lại

Công bố khoa học mới