HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 18 Tháng 6 2020
Thứ năm 18 Tháng 6 2020
09:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Freeness of reflection arrangements (cont'd)
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Connection problems and size of graphs
Báo cáo viên: Đoàn Duy Trung (ĐHBK Hà Nội)

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
Variational formulation for degenerate and nonlocal PDEs
Speaker: Asst. Prof. Dương Mạnh Hồng (Birmingham )

17:30 

Xêmina Hình học đại số
Integration of Differential Forms
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng

18:00 

Xêmina Hình học đại số
Kahler Differentials
Báo cáo viên: Phạm Khoa Bằng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới