HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 6 2021

Xêmina Hình học đại số
Tích cup và dãy phổ cho đối đồng điều de Rham đại số (tt)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Xác suất và thống kê
Attractors for rough differential/evolution equations
Báo cáo viên: Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học and Max-Planck Institute)

Xêmina Xác suất và thống kê
The number of real roots for random trigonometric polynomials: universality and non-universality of the variance
Báo cáo viên: Assoc. Prof. Đỗ Quang Yên ( University of Virginia, USA)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Moduli space of parabolic bundles over a curve
Speaker: Zhou Mingshuo (Tianjin University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On syzygies of homogeneous varieties
Speaker: Jiang Zhi (Shanghai Center for Mathematical Sciences)

Xêmina Xác suất và thống kê
Density estimates for jump diffusion processes
Báo cáo viên: Trần Ngọc Khuê (Phạm Văn Đồng University- Quảng Ngãi)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Automatic control theory. Part I: Fundamentals of automatic control theory
Người báo cáo: TS. Bùi Trọng Kiên

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Kottwitz conjecture for unitary PEL type Rapoport-Zink spaces
Speaker: Kieu Hieu Nguyen (Technical University of Munich)

Tháng 6 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới