HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 6 2021 - 04 Tháng 7 2021

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Automatic control theory. Part I: Fundamentals of automatic control theory
Người báo cáo: TS. Bùi Trọng Kiên

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Kottwitz conjecture for unitary PEL type Rapoport-Zink spaces
Speaker: Kieu Hieu Nguyen (Technical University of Munich)

28 Tháng 6 2021 - 04 Tháng 7 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày