HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 6 2021

Xêmina Hình học đại số
Tích cup và dãy phổ cho đối đồng điều de Rham đại số (tt)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Xác suất và thống kê
Attractors for rough differential/evolution equations
Báo cáo viên: Lưu Hoàng Đức (Viện Toán học and Max-Planck Institute)

Xêmina Xác suất và thống kê
The number of real roots for random trigonometric polynomials: universality and non-universality of the variance
Báo cáo viên: Assoc. Prof. Đỗ Quang Yên ( University of Virginia, USA)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Moduli space of parabolic bundles over a curve
Speaker: Zhou Mingshuo (Tianjin University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On syzygies of homogeneous varieties
Speaker: Jiang Zhi (Shanghai Center for Mathematical Sciences)

Xêmina Xác suất và thống kê
Density estimates for jump diffusion processes
Báo cáo viên: Trần Ngọc Khuê (Phạm Văn Đồng University- Quảng Ngãi)

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Automatic control theory. Part I: Fundamentals of automatic control theory
Người báo cáo: TS. Bùi Trọng Kiên

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Kottwitz conjecture for unitary PEL type Rapoport-Zink spaces
Speaker: Kieu Hieu Nguyen (Technical University of Munich)

Tháng 6 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới