HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 5 2021

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some New Results on Generalized Variational Inequalities (cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Tâm

Xêmina Giải tích
On the Pohozaev identity and its applications II
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Đại số giao hoán 2021 (Workshop in Commutative Algebra)
Viện Toán học, Hà Nội, từ 6-8/5/2021

Xêmina Xác suất và thống kê
High-dimensional Kac-Rice formula and applications
Speaker: Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Đại số giao hoán 2021 (Workshop in Commutative Algebra)
Viện Toán học, Hà Nội, từ 6-8/5/2021

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Đại số giao hoán 2021 (Workshop in Commutative Algebra)
Viện Toán học, Hà Nội, từ 6-8/5/2021

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Starter balanced tournament designs: Construction and applications
Báo cáo viên: Hoàng Anh Quân (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội)

Tháng 5 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới