HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 8 2017

Xêmina Hình học tính toán
MIP-based approaches for robust storage loading problems with stacking constraints
Người báo cáo: Lê Xuân Thanh

Xêmina Hình học tính toán
A Military Path Planning Algorithm Using Visualization and Dynamic GIS
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina Hình học tính toán
A Military Path Planning Algorithm Using Visualization and Dynamic GIS (tiếp tục)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina Hình học tính toán
Method of multiple shooting for finding shortest descending paths on convex terrains
Người báo cáo: Nguyễn Nhật Anh

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the global strong solutions to the Navier-Stokes equations with large input data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Xêmina Hình học đại số
The non-archimedean SYZ fibration and the minimal model program
Johannes Nicaise (Imperial College, London)

Xêmina Nhóm đại số
Extremal Secant Varieties and Syzygies of Projective Surfaces
Người báo cáo: Markus Brodmann (Universität Zürich)

Xêmina Hình học tính toán
Tìm đường ít dốc ngắn nhất xấp xỉ giữa hai điểm trên địa hình
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Complex network modelling through graph editing problems
Người báo cáo: Christophe Crespelle (Université Claude Bernard Lyon 1)

Xêmina
Dynamics of the damped focusing radial Klein-Gordon equation
Người báo cáo: Giáo sư Genevieve Raugel (Univ. Paris-Sud, France)

Tháng 8 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới