HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 09 Tháng 8 2017
Thứ tư 09 Tháng 8 2017
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
A Military Path Planning Algorithm Using Visualization and Dynamic GIS
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới