HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 02 Tháng 8 2017
Thứ tư 02 Tháng 8 2017
14:00 

Xêmina Hình học tính toán
MIP-based approaches for robust storage loading problems with stacking constraints
Người báo cáo: Lê Xuân Thanh

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới