HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 05 Tháng 5 2021
Thứ tư 05 Tháng 5 2021
09:00 

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some New Results on Generalized Variational Inequalities (cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Tâm

10:00 

Xêmina Giải tích
On the Pohozaev identity and its applications II
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới