HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 06 Tháng 5 2021
Thứ năm 06 Tháng 5 2021
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Đại số giao hoán 2021 (Workshop in Commutative Algebra)
Viện Toán học, Hà Nội, từ 6-8/5/2021

14:00 

Xêmina Xác suất và thống kê
High-dimensional Kac-Rice formula and applications
Speaker: Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới