HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

High-dimensional Kac-Rice formula and applications
Speaker: Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)

Thời gian: 14h Thứ 5, ngày 06/05/2021

Địa điểm: P507 nhà A6 hoặc online qua link

meet.google.com/nqs-ntdh-wnz

Tóm tắt: In this talk, we will present the celebrated Kac-Rice formula in high-dimensional version and its numerous interesting applications: number of zeros of KSS system of equations, number of critical points of random function in Deep Learning, ...

Trở lại

Công bố khoa học mới