HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 11 Tháng 5 2021
Thứ ba 11 Tháng 5 2021
14:00 

Xêmina Hình học đại số
Hodge filtration and Crystalline comparison isomorphism
Speaker: Nguyễn Khánh Hưng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới