HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 5 2021

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Some New Results on Generalized Variational Inequalities (cont.)
Báo cáo viên: Nguyễn Năng Tâm

Xêmina Giải tích
On the Pohozaev identity and its applications II
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Đại số giao hoán 2021 (Workshop in Commutative Algebra)
Viện Toán học, Hà Nội, từ 6-8/5/2021

Xêmina Xác suất và thống kê
High-dimensional Kac-Rice formula and applications
Speaker: Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Đại số giao hoán 2021 (Workshop in Commutative Algebra)
Viện Toán học, Hà Nội, từ 6-8/5/2021

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Đại số giao hoán 2021 (Workshop in Commutative Algebra)
Viện Toán học, Hà Nội, từ 6-8/5/2021

Xêmina Hình học đại số
Hodge filtration and Crystalline comparison isomorphism
Speaker: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Algebraic and geometric methods for algebraic differential equations
Speaker: Võ Ngọc Thiệu (Trường Đại học Tôn Đức Thắng)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
On (various) geometric compactifications of moduli of K3 surfaces
Speaker: Yuji Odaka (Kyoto University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Complex minimal surfaces of general type with p_g= 0 and K^2 = 7 via bidouble covers
Speaker: YongJoo Shin (Chungnam National University)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Word maps of skew general linear groups
Speaker: Mai Hoàng Biên (Trường ĐHKHTN, HCM)

Xêmina Hình học đại số
Base change and finite condition for crystalline cohomology
Speaker: Nguyễn Khánh Hưng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Castelnuovo-Mumford regularity and level property of certain monomial ideals
Speaker: Phan Thị Thủy (ĐH Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Hình học đại số
Tích cup và dãy phổ cho đối đồng điều de Rham đại số.
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Some conjectures about Kato homology of rationally connected varieties and KLT singularities
Speaker: Zhiyu Tian (BICMR-Beijing University)

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Group schemes from ODEs defined over a discrete valuation ring
Speaker: Joao Pedro dos Santos (Universite de Paris)

Tháng 5 2021
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày