HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 5 2018

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Non-finitely generated polynomial subalgebras and polynomial automorphism
Báo cáo viên: Shigeru Kuroda (Hokkaido University, Japan)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The domain of generalized polyhedral convex multifunctions
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Trình bày luận án "MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔ HỢP TRÊN TRƯỜNG VÀ VÀNH HỮU HẠN"
Báo cáo viên: Đỗ Duy Hiếu (NCS Viện Toán học)

Xêmina Phương trình vi phân
Sharp Sobolev inequalities
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Hội nghị, hội thảo
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán lập thời khóa biểu cho các trường trung học ở Việt Nam
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Chiến)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Powers of ideals
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

Xêmina Giải tích
Navier-Stokes equations with regularity in one direction II
Báo cáo viên: Ngô Văn Giang

Hội nghị, hội thảo
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan

Xêmina Xác suất và thống kê
Asymptotic properties of maximum likelihood estimator for the growth rate for a jump-type CIR process based on continuous time observations
Báo cáo viên: Mohamed Ben Alaya (CNRS-Université de Rouen)

Hội nghị, hội thảo
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
May 9-11, 2018, Kaohsiung, Taiwan

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Bài toán lập thời khóa biểu cho các trường trung học ở Việt Nam
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Chiến)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Leavitt path algebras - "Something for everyone: algebra, analysis, graph theory and number theory"
Báo cáo viên: Gene Abrams (University of Colorado)

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
Hanoi, 17/05/2018 - 19/05/2018

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
Hanoi, 17/05/2018 - 19/05/2018

Hội nghị, hội thảo
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
Hanoi, 17/05/2018 - 19/05/2018

Xêmina Phương trình vi phân
Sharp Sobolev inequalities II
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A note on pseudoconvex hypersurfaces of infinite type in $\mathbb C^n$
Báo cáo viên: Ninh Văn Thu (Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Shortest path from a point to a segment in a simple polygon
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Phương trình vi phân
Stability results for backward fractional parabolic equations
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Đức

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về đại số đường Leavitt: một vài kết quả và vấn đề
Báo cáo viên: Phạm Ngọc Ánh (Viện Toán học - Viện HLKHCN Việt Nam, và Viện Toán Alfréd Rényi - Viện HLKH Hungary)

Xêmina Giải tích
A solution formular for the Stokes Equation in $\mathbb R_+^n$
Báo cáo viên: Vũ Thùy Dương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A new approach to Exact Pattern Matching
Báo cáo viên: Nguyễn Huy Trường

Tháng 5 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới